RFR Medeor grundades år 1993 av Ruben Cuenca och Rumiana Zlatewa. Läkarmottagning har som huvudsaklig inriktning kardiologi och traditionell kinesisk medicin. Sedan 2004 bedrivs verksamheten inom ramen för CityHeart där RFR Medeor AB står som delägare.

Ruben Cuenca
Rumiana Zlatewa
Stacks Image 335
Stacks Image 338