Sorgbearbetning

Stacks Image 820

Vi erbjuder ett program som tillhandahåller nödvändiga verktyg för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster. Programmet genomförs under 7 möten individuellt eller 12 möten i grupp. För mer information om sorgbearbetning hänvisar vi till den officiella hemsidan för The Grief Recovery Method (hemsidan är på Engelska).