Kardiologi


All kardiologisk verksamhet bedrivs på CityHeart där vi utreder, diagnostiserar och behandlar patienter med hjärt-kärlsjukdomar som kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt och kärlkramp), rytmrubbningar (t.ex. förmaksflimmer), klaffel, hjärtsvikt samt högt blodtryck. För mer information och bokning av tid var vänlig klicka på CityHearts logotyp.
Stacks Image 688